Ysgol Tal-y-bont
Croeso i'r Wefan

Croeso i wefan Ysgol Gymunedol Tal-y-bont

Mae digwyddiadau'r tymor i'w gweld ar y calendr.  Cofiwch ymweld a'r safle'n rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Cofiwch y gallwch gael gwybodaeth am weithgareddau’r ysgol wrth ddilyn y cyfri Twitter - @YsgolTalybont

Mae gennym bolisi drws agored, os oes gennych unrhyw bryderon am addysg/lles eich plentyn yna peidiwch ag oedi i gysylltu â’r ysgol. 

Os nad ydym yn gallu delio â’r mater yn syth gallwn fynd ati i drefnu amser i drafod gyda chi cyn gynted ag sydd bosib.

 

 
Cyngor Ysgol

Cyflwyniad hyfryd gan y Cyngor Ysgol o'u gwaith yn y gwasanaeth bore ma. Criw bywiog a gweithgar yn barod. Pob hwyl i chi am weddill y flwyddyn.

 
Gwasanaeth Diolchgarwch

Diolch i fawb am fynychu'r Cwrdd Diolchgarwch eleni yng Nghapel Nasareth, Tal-y-bont, cafwyd gwasanaeth hyfryd.  Diolch hefyd am y cyfraniadau i'r Banc Bwyd.

 
Llysgenhadon Efydd

Bl 5 a 6 wedi mwynhau sesiwn cyntaf y flwyddyn o’r Clwb Chwaraeon Amser Cinio. Diolch i’r Llysgenhadon Efydd

 

 
Cyngor Ysgol

Llongyfarchiadau i'r disgyblion ar gael eu ethol i fod ar y Cyngor Ysgol eleni.

 
<< Cychwyn < Yn ôl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL