Ysgol Tal-y-bont
Cwis Llyfrau

Llongyfarchiadau arbennig i ddisgyblion blynyddoedd 3 a 4 ar eu llwyddiant yn rownd Ceredigion o'r Cwis Llyfrau. Dymuniadau gorau yng nghystadleuaeth Cymru. Diolch yn fawr iawn i Siôn Pennant am ysgrifennu'r sgript.

alt

 
Trawsgwlad Cenedlaethol

Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion a fu'n cystadlu yn y gystadleuaeth draws gwlad genedlaethol ym Mlaendolau'n ddiweddar.

altalt

 

 

 
Codi arian i Sefydliad Ymchwil y Galon

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi stondin gacennau blynyddoedd 5 a 6 ddydd Gwener.

Llwyddwyd i godi dros £300 i gefnogi Miss Morgan yn hanner marathon Caer ym mis Mai.

alt

alt

 
Trawsgwlad y Sir

Llongyfarchiadau i Jac, Bedwyr, Gwydion, Cai ac Eli am gymryd rhan yng nghystadleuaeth draws gwlad sirol yr Urdd yn ddiweddar. Daeth Jac yn ail yn y ras i fechgyn blwyddyn 6 a Cai yn bedwerydd yn y ras i fechgyn blwyddyn 3.  Roedd y pump wedi dod yn y deg cyntaf yn y gystadleuaeth i ysgolion ardal Aberystwyth a gynhaliwyd nôl yn yr hydref.

altalt

 

 

 

 
Pêl droed yr Urdd

Llongyfarchiadau i dîm y bechgyn ar ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth ac i'r merched am

wneud yn dda iawn mewn gr?p anodd.  Diolch arbennig i Wyn, Karen a Bernard am ofalu am

y timoedd.

alt

alt

 
<< Cychwyn < Yn ôl 21 22 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL