Ysgol Tal-y-bont
Trawsgwlad y Sir

Llongyfarchiadau i Jac, Bedwyr, Gwydion, Cai ac Eli am gymryd rhan yng nghystadleuaeth draws gwlad sirol yr Urdd yn ddiweddar. Daeth Jac yn ail yn y ras i fechgyn blwyddyn 6 a Cai yn bedwerydd yn y ras i fechgyn blwyddyn 3.  Roedd y pump wedi dod yn y deg cyntaf yn y gystadleuaeth i ysgolion ardal Aberystwyth a gynhaliwyd nôl yn yr hydref.

altalt

 

 

 

 
Codi arian i Sefydliad Ymchwil y Galon

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi stondin gacennau blynyddoedd 5 a 6 ddydd Gwener.

Llwyddwyd i godi dros £300 i gefnogi Miss Morgan yn hanner marathon Caer ym mis Mai.

alt

alt

 
Eisteddfod yr Ysgol

Llongyfarchiadau i bawb ar eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Ysgol.

altalt

 

 
Pêl droed yr Urdd

Llongyfarchiadau i dîm y bechgyn ar ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth ac i'r merched am

wneud yn dda iawn mewn gr?p anodd.  Diolch arbennig i Wyn, Karen a Bernard am ofalu am

y timoedd.

alt

alt

 
Rygbi'r Urdd

LLONGYFARCHIADAU i dîm rygbi'r ysgol ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth rygbi'r Urdd.

Roedd y gemau'n gyffrous iawn gyda'r bechgyn yn curo sawl tîm cryf iawn i gyrraedd y gêm

derfynol.

alt

 
<< Cychwyn < Yn ôl 21 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL