Ysgol Tal-y-bont
Aelodaeth yr Urdd

Tâl aelodaeth yr Urdd am y flwyddyn addysgol fydd £7.00 y plentyn (Dosbarth Derbyn – Bl 6) I deuluoedd sydd eisiau ymaelodi tri neu fwy o blant y gost fydd

£19.  Gallwch dalu drwy’r ysgol (erbyn Tachwedd 4ydd) neu arlein www.urdd.cymru

Bydd Clwb yr Urdd yn dechrau yn yr ysgol ar ôl hanner tymor.

 
Gwefannau Cymdeithasol

Os ydych am rannu lluniau'n gyhoeddus ee Facebook, Twitter ayyb, gofynnwn yn garedig iawn i chi sicrhau  eich bod wedi cael caniatâd rhiant pob plentyn arall yn y llun/fideo cyn ei rannu.
 

 
Dymuniadau gorau

Pob dymuniad da i Mr Jones yn ei rôl newydd ym mis Medi.

 
Clwb ar ol Ysgol

Mae'r Clwb ar ôl ysgol yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth, Mercher a Iau o 3.30-5.30yp ar gost o £6 i'r plentyn cyntaf ac yna £4 i frodyr a chwiorydd.  Mae hyn yn cynnwys tocyn a gweithgareddau amrywiol.

 

 
Ffarwelio

Yn anffodus bu'r ysgol yn ffarwelio ag aelodau o staff yn ystod tymor yr haf.  Diolch yn fawr iawn i bawb am eu gwaith caled a'u hymroddiad yn ystod eu cyfnodau yn yr ysgol.  Dymuniadau gorau i'r dyfodol.

 
<< Cychwyn < Yn ôl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL