Ysgol Tal-y-bont
Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

 
Clwb yr Urdd

Mae Clwb yr Urdd wedi ail-gychwyn ar ôl saib dros y Nadolig a'r plant eisioes wedi cael cyfle i greu cardiau Santes Dwynwen hardd iawn.

 
Llangrannog

Roedd cyffro mawr ymysg disgyblion blynyddoedd 3 a 4 wrth iddynt dreulio noson yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog yn ddiweddar.  Dyna beth oedd deuddydd prysur wrth i'r plant fwynhau merlota, trampolîn, wal ddringo, crefftau a sgiliau coedwig i enwi ond ychydig o'r profiadau a gafwyd. 

 
Cystadleuthau Chwaraeon

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cymryd rhan yng Ngala Nofio'r Cylch ac yng Nghystadleuaeth Pêl Rwyd yr Urdd yn ddiweddar. 

 
Ser y Panto

Llongyfarchiadau i Miriam ac Eli ar eu llwyddiant  ym mhantomeim Canolfan y Celfyddydau.

 
<< Cychwyn < Yn ôl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL