Ysgol Tal-y-bont
Cystadleuthau Chwaraeon

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cymryd rhan yng Ngala Nofio'r Cylch ac yng Nghystadleuaeth Pêl Rwyd yr Urdd yn ddiweddar. 

 
Llangrannog

Roedd cyffro mawr ymysg disgyblion blynyddoedd 3 a 4 wrth iddynt dreulio noson yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog yn ddiweddar.  Dyna beth oedd deuddydd prysur wrth i'r plant fwynhau merlota, trampolîn, wal ddringo, crefftau a sgiliau coedwig i enwi ond ychydig o'r profiadau a gafwyd. 

 
Diwrnod Blêr

Roedd sebon eillio, blawd, toes a phob math o weithgareddau i'w gweld yn y Cyfnod Sylfaen wrth i'r plant fwynhau dysgu drwy chwarae yn y diwrnod blêr.

 
Ser y Panto

Llongyfarchiadau i Miriam ac Eli ar eu llwyddiant  ym mhantomeim Canolfan y Celfyddydau.

 
Cogurdd

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth Cogurdd yn ddiweddar.  Roedd sgiliau paratoi a choginio'r plant yn wych wrth iddynt greu salad groegaidd.  Bydd Catrin yn cynrychioli'r ysgol yn y rownd nesaf wrth iddi baratoi crep a cawl minestrone, pob lwc i ti Catrin.

 
<< Cychwyn < Yn ôl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL