Ysgol Tal-y-bont
Operation Christmas Child

Penderfynwyd cefnogi apêl  ‘Operation Christmas Child’ eleni, diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth a bocsys esgidiau’n llawn anrhegion ar gyfer plant mewn gwledydd llai ffodus.

 

 
Siaradwyr Cymraeg yr Wythnos

Llongyfarchiadau mawr i'r plant ar dderbyn tystysgrifau 'Siaradwr Cymraeg yr Wythnos'

 
Ffarwelio â Mrs Foulkes

Yn anffodus rydym wedi ffarwelio yn ddiweddar gyda Mrs Wendy Foulkes oedd yn gweithio yn y Cyfnod Sylfaen.  Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddi yn ei swydd newydd gyda Optegydd yn Aberystwyth.  Byddwn yn ei cholli'n fawr iawn.  Diolch am bopeth Mrs Foulkes.

 
Diwrnod dathlu bywyd T. Llew Jones

Bu'r plant yn gwisgo fyny fel cymeriadau o nofelau T. Llew Jones fel rhan o ddiwrnod dathlu bywyd T. Llew Jones.

 
Gweithgareddau LLESOL

Mae'r gweithgareddau LLESOL yn mynd o nerth i nerth gyda nifer fawr o deuluoedd yn mynychu'r gweithdai.  Bu'r gweithdy crochenwaith o dan arweiniad Jenny Pain yn lwyddiant ysgubol a phawb, yn blant ac yn oedolion wedi mwynhau'r profiad yn fawr.

Cofiwch am y gweithgaredd nesaf sef noson Bingo yn y Neuadd Goffa ar yr 21ain o Ionawr.

 
<< Cychwyn < Yn ôl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL