Ysgol Tal-y-bont
Ffarwelio â Mrs Foulkes

Yn anffodus rydym wedi ffarwelio yn ddiweddar gyda Mrs Wendy Foulkes oedd yn gweithio yn y Cyfnod Sylfaen.  Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddi yn ei swydd newydd gyda Optegydd yn Aberystwyth.  Byddwn yn ei cholli'n fawr iawn.  Diolch am bopeth Mrs Foulkes.

 
Gweithgareddau LLESOL

Mae'r gweithgareddau LLESOL yn mynd o nerth i nerth gyda nifer fawr o deuluoedd yn mynychu'r gweithdai.  Bu'r gweithdy crochenwaith o dan arweiniad Jenny Pain yn lwyddiant ysgubol a phawb, yn blant ac yn oedolion wedi mwynhau'r profiad yn fawr.

Cofiwch am y gweithgaredd nesaf sef noson Bingo yn y Neuadd Goffa ar yr 21ain o Ionawr.

 
Grant Amddifadedd Disgyblion

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£11,400)i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol i sicrhau fod unigolion penodol yn cael mynediad i gyfleoedd amrywiol megis gwersi offerynnol, clybiau ysgol, mynychu ymweliadau addysgol a gwibdeithiau preswyl.

 
Cystadleuaeth Ffotoaber

Llongyfarchiadau mawr i Miriam ar ei llwyddiant yn nghystadleuaeth Ffotoaber yn ddiweddar, llongyfarchidau hefyd i'w chwaer Glain ar ei llwyddiant hithau hefyd.

 
Hoci 4689

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm hoci ar ei llwyddiant yng nghystadleuaeth Ceredigion, pob hwyl yng Nghaerfyrddin yfory yn rownd de-orllewin Cymru.

 
<< Cychwyn < Yn ôl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL