Ysgol Tal-y-bont
Cystadleuaeth Ffotoaber

Llongyfarchiadau mawr i Miriam ar ei llwyddiant yn nghystadleuaeth Ffotoaber yn ddiweddar, llongyfarchidau hefyd i'w chwaer Glain ar ei llwyddiant hithau hefyd.

 
Grant Amddifadedd Disgyblion

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£11,400)i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol i sicrhau fod unigolion penodol yn cael mynediad i gyfleoedd amrywiol megis gwersi offerynnol, clybiau ysgol, mynychu ymweliadau addysgol a gwibdeithiau preswyl.

 
Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion

Llongyfarchiadau mawr i Miriam, Tomos Jac, Elinor, Megan a Cai a fu'n cynrychioli Cylch Aberystwyth yng nghystadleuaeth Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion yn Aberaeron ddydd Gwener.  Daeth Elinor yn 7fed a Megan yn 10fed yn y ras i ferched blwyddyn 5 - Da iawn chi.

 
Hoci 4689

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm hoci ar ei llwyddiant yng nghystadleuaeth Ceredigion, pob hwyl yng Nghaerfyrddin yfory yn rownd de-orllewin Cymru.

 
Gwersi Beicio

Mae disgyblion blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn ffodus i dderbyn gwersi beicio diogel gyda'r heddwas David Goffin.  Yn dilyn yr hyfforddiant yma mae nifer o'r plant wedi penderfynu beicio i'r ysgol yn hytrach na theithio mewn car.

 
<< Cychwyn < Yn ôl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL