Ysgol Tal-y-bont
Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion

Llongyfarchiadau mawr i Miriam, Tomos Jac, Elinor, Megan a Cai a fu'n cynrychioli Cylch Aberystwyth yng nghystadleuaeth Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion yn Aberaeron ddydd Gwener.  Daeth Elinor yn 7fed a Megan yn 10fed yn y ras i ferched blwyddyn 5 - Da iawn chi.

 
Gwersi Beicio

Mae disgyblion blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn ffodus i dderbyn gwersi beicio diogel gyda'r heddwas David Goffin.  Yn dilyn yr hyfforddiant yma mae nifer o'r plant wedi penderfynu beicio i'r ysgol yn hytrach na theithio mewn car.

 
LLESOL

Mae ardal Tal-y-bont wedi bod yn ffodus yn ddiweddar i dderbyn nawdd i gynnal nifer o ddigwyddiadau LLESOL. Cynhaliwyd digwyddiadau rhad ac am ddim ar gyfer plant a'u rhieni drwy gyd-weithrediad Ysgol Tal-y-bont, Canolfan Deulu Borth a Teuluoedd yn Gyntaf.  Mae'r digwyddiadau wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda nifer fawr o deuluoedd yn mynychu. Diolch yn fawr i'r cyd-lynydd Anwen Curran am ei gwaith caled.

 
Pêl droed yr Urdd

Bu timoedd pêl droed bechgyn a merched yr ysgol yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth yr Urdd ar gaeau Blaendolau'n ddiweddar.  Er bod y ddau dîm wedi'u gosod  mewn grwpiau cystadleuol iawn yn erbyn ysgolion mawr y Sir cafwyd gemau agos a chyffrous gyda'r bechgyn yn agos iawn i gyrraedd y rownd gynderfynol a'r merched yn colli o giciau o'r smotyn yn y rownd gynderfynol.  Rydym yn ddiolchgar iawn i'r hyfforddwyr Wyn, Karen a Bernard eleni eto a diolch hefyd i'r rhieni a aeth i gasglu'r plant ar fyr rybudd.

 

 
Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu'n cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd, roedd pawb yn wych.  Diolch yn fawr iawn i bawb a fu'n cynorthwyo gyda'r hyfforddi rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn fawr iawn.  Diolch hefyd i rieni am eu cyd-weithrediad parod gyda'r trefniadau ac am ddod i gefnogi'r plant.

Canlyniadau

Heledd  Dawnsio hip-hop unigol 3ydd

Grwp dawnsio hip-hop    3ydd

Caoihme Unawd Cerdd Dant i flwyddyn 2 ac iau 3ydd

Miriam  Llefaru unigol i flynyddoedd 3 a 4    2il

Miriam  Unawd Alaw Werin i flwyddyn 6 ac iau  3ydd

Ymgom  3ydd

Parti unsain   2il

Llongyfarchiadau mawr hefyd i Glain ar ennill y gystadleuaeth print lliw i flynyddoedd 5 a 6 yn y gystadleuaeth celf a chrefft Ceredigion, edrychwn ymlaen i weld print Glain yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili

 

 
<< Cychwyn < Yn ôl 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL