Ysgol Tal-y-bont
Pêl droed yr Urdd

Bu timoedd pêl droed bechgyn a merched yr ysgol yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth yr Urdd ar gaeau Blaendolau'n ddiweddar.  Er bod y ddau dîm wedi'u gosod  mewn grwpiau cystadleuol iawn yn erbyn ysgolion mawr y Sir cafwyd gemau agos a chyffrous gyda'r bechgyn yn agos iawn i gyrraedd y rownd gynderfynol a'r merched yn colli o giciau o'r smotyn yn y rownd gynderfynol.  Rydym yn ddiolchgar iawn i'r hyfforddwyr Wyn, Karen a Bernard eleni eto a diolch hefyd i'r rhieni a aeth i gasglu'r plant ar fyr rybudd.

 

 
LLESOL

Mae ardal Tal-y-bont wedi bod yn ffodus yn ddiweddar i dderbyn nawdd i gynnal nifer o ddigwyddiadau LLESOL. Cynhaliwyd digwyddiadau rhad ac am ddim ar gyfer plant a'u rhieni drwy gyd-weithrediad Ysgol Tal-y-bont, Canolfan Deulu Borth a Teuluoedd yn Gyntaf.  Mae'r digwyddiadau wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda nifer fawr o deuluoedd yn mynychu. Diolch yn fawr i'r cyd-lynydd Anwen Curran am ei gwaith caled.

 
Parêd Gwyl Dewi

 
Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu'n cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd, roedd pawb yn wych.  Diolch yn fawr iawn i bawb a fu'n cynorthwyo gyda'r hyfforddi rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn fawr iawn.  Diolch hefyd i rieni am eu cyd-weithrediad parod gyda'r trefniadau ac am ddod i gefnogi'r plant.

Canlyniadau

Heledd  Dawnsio hip-hop unigol 3ydd

Grwp dawnsio hip-hop    3ydd

Caoihme Unawd Cerdd Dant i flwyddyn 2 ac iau 3ydd

Miriam  Llefaru unigol i flynyddoedd 3 a 4    2il

Miriam  Unawd Alaw Werin i flwyddyn 6 ac iau  3ydd

Ymgom  3ydd

Parti unsain   2il

Llongyfarchiadau mawr hefyd i Glain ar ennill y gystadleuaeth print lliw i flynyddoedd 5 a 6 yn y gystadleuaeth celf a chrefft Ceredigion, edrychwn ymlaen i weld print Glain yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili

 

 
G?yl Offerynnol Ceredigion

Llongyfarchiadau mawr i Nia a Glain ar eu llwyddiant yng Ng?yl Offerynnol Ceredigion, daeth Nia yn gyntaf a Glain yn drydydd yn yr unawd chwythbrennau i flynyddoedd 6 ac iau.  Bydd Nia yn cynrychioli Ceredigion yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch ym mis Mai.

 
<< Cychwyn < Yn ôl 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nesaf > Diwedd >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL