Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu'n cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd, roedd pawb yn wych.  Diolch yn fawr iawn i bawb a fu'n cynorthwyo gyda'r hyfforddi rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn fawr iawn.  Diolch hefyd i rieni am eu cyd-weithrediad parod gyda'r trefniadau ac am ddod i gefnogi'r plant.

Canlyniadau

Heledd  Dawnsio hip-hop unigol 3ydd

Grwp dawnsio hip-hop    3ydd

Caoihme Unawd Cerdd Dant i flwyddyn 2 ac iau 3ydd

Miriam  Llefaru unigol i flynyddoedd 3 a 4    2il

Miriam  Unawd Alaw Werin i flwyddyn 6 ac iau  3ydd

Ymgom  3ydd

Parti unsain   2il

Llongyfarchiadau mawr hefyd i Glain ar ennill y gystadleuaeth print lliw i flynyddoedd 5 a 6 yn y gystadleuaeth celf a chrefft Ceredigion, edrychwn ymlaen i weld print Glain yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili