LLESOL

Mae ardal Tal-y-bont wedi bod yn ffodus yn ddiweddar i dderbyn nawdd i gynnal nifer o ddigwyddiadau LLESOL. Cynhaliwyd digwyddiadau rhad ac am ddim ar gyfer plant a'u rhieni drwy gyd-weithrediad Ysgol Tal-y-bont, Canolfan Deulu Borth a Teuluoedd yn Gyntaf.  Mae'r digwyddiadau wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda nifer fawr o deuluoedd yn mynychu. Diolch yn fawr i'r cyd-lynydd Anwen Curran am ei gwaith caled.