Gwersi Beicio

Mae disgyblion blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn ffodus i dderbyn gwersi beicio diogel gyda'r heddwas David Goffin.  Yn dilyn yr hyfforddiant yma mae nifer o'r plant wedi penderfynu beicio i'r ysgol yn hytrach na theithio mewn car.