Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion

Llongyfarchiadau mawr i Miriam, Tomos Jac, Elinor, Megan a Cai a fu'n cynrychioli Cylch Aberystwyth yng nghystadleuaeth Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion yn Aberaeron ddydd Gwener.  Daeth Elinor yn 7fed a Megan yn 10fed yn y ras i ferched blwyddyn 5 - Da iawn chi.