Hoci 4689

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm hoci ar ei llwyddiant yng nghystadleuaeth Ceredigion, pob hwyl yng Nghaerfyrddin yfory yn rownd de-orllewin Cymru.