Grant Amddifadedd Disgyblion

Mae’r ysgol yn defnyddio Grant Amddifadedd (£11,400)i gyflogi staff cynorthwyol ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol i sicrhau fod unigolion penodol yn cael mynediad i gyfleoedd amrywiol megis gwersi offerynnol, clybiau ysgol, mynychu ymweliadau addysgol a gwibdeithiau preswyl.