Cystadleuaeth Ffotoaber

Llongyfarchiadau mawr i Miriam ar ei llwyddiant yn nghystadleuaeth Ffotoaber yn ddiweddar, llongyfarchidau hefyd i'w chwaer Glain ar ei llwyddiant hithau hefyd.