Gweithgareddau LLESOL

Mae'r gweithgareddau LLESOL yn mynd o nerth i nerth gyda nifer fawr o deuluoedd yn mynychu'r gweithdai.  Bu'r gweithdy crochenwaith o dan arweiniad Jenny Pain yn lwyddiant ysgubol a phawb, yn blant ac yn oedolion wedi mwynhau'r profiad yn fawr.

Cofiwch am y gweithgaredd nesaf sef noson Bingo yn y Neuadd Goffa ar yr 21ain o Ionawr.