Ffarwelio â Mrs Foulkes

Yn anffodus rydym wedi ffarwelio yn ddiweddar gyda Mrs Wendy Foulkes oedd yn gweithio yn y Cyfnod Sylfaen.  Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddi yn ei swydd newydd gyda Optegydd yn Aberystwyth.  Byddwn yn ei cholli'n fawr iawn.  Diolch am bopeth Mrs Foulkes.