Diwrnod dathlu bywyd T. Llew Jones

Bu'r plant yn gwisgo fyny fel cymeriadau o nofelau T. Llew Jones fel rhan o ddiwrnod dathlu bywyd T. Llew Jones.