Operation Christmas Child

Penderfynwyd cefnogi apêl  ‘Operation Christmas Child’ eleni, diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth a bocsys esgidiau’n llawn anrhegion ar gyfer plant mewn gwledydd llai ffodus.