Diwrnod Plant Mewn Angen

Roedd yr Ysgol yn llawn archarwyr ar ddydd Iau y 12fed o Dachwedd wrth i'r plant gefnogi Diwrnod Plant Mewn Angen.  Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu at yr elusen.