Gala Nofio Ranbarthol yr Urdd

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cystadlu yng Ngala Nofio Ranbarthol yr Urdd yn ddiweddar.