Darllenwr o fri

Llongyfarchiadau i Miriam ar dderbyn tystysgrif gan Lyfrgell y Dref am gwblhau'r sialens ddarllen dros wyliau'r Haf.