Rygbi'r Urdd

Llongyfarchiadau i dim rygbi'r Ysgol ar gymryd rhan yng nghystadleuaeth rygbi'r Urdd yn ddiweddar.  Roedd y gemau'n gystadleuol iawn a'r bechgyn yn gorfod ymdopi a'r tywydd gwael hefyd.

Diolch i Mr Jones a Mr Bonsall am gynnal sesiynau hyfforddi cyn y gystadleuaeth.