Ffair y Neuadd

Diolch yn fawr i aelodau'r Gymdeithas Rieni am gynnal stondin yn Ffair y Neuadd eleni, diolch hefyd i'r rieni a fu'n cynorthwyo yn ystod y dydd.

Llawer o ddiolch i Non Jones am gyfrannu'r wobr raffl arbennig.