Cinio Nadolig

Cinio Nadolig a Ray Ceredigion

Mae traddodiad anrhydeddus o weini bwyd o’r safon uchaf yn Ysgol Tal-y-bont ac roedd cinio Nadolig eleni eto yn flasus tu hwnt. Diolch yn fawr i Mrs Jones, Mrs James, Natalie a Lisa am eu gwaith paratoi, nid yn unig ar gyfer y Nadolig ond ar hyd y flwyddyn.

Ar ôl cinio roedd hi’n braf iawn i groesawu Ray Ceredigion atom unwaith eto i gynnal sesiwn o ail-gylchu hen ddefnyddiau i greu gwrthrychau hollol newydd. Roedd hi’n hyfryd iawn i weld plant o bob oed yn helpu ei gilydd gan gynnwys clirio’r neuadd ar ddiwedd y prynhawn!