Cogurdd

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth Cogurdd yn ddiweddar.  Roedd sgiliau paratoi a choginio'r plant yn wych wrth iddynt greu salad groegaidd.  Bydd Catrin yn cynrychioli'r ysgol yn y rownd nesaf wrth iddi baratoi crep a cawl minestrone, pob lwc i ti Catrin.