Diwrnod Blêr

Roedd sebon eillio, blawd, toes a phob math o weithgareddau i'w gweld yn y Cyfnod Sylfaen wrth i'r plant fwynhau dysgu drwy chwarae yn y diwrnod blêr.