Llangrannog

Roedd cyffro mawr ymysg disgyblion blynyddoedd 3 a 4 wrth iddynt dreulio noson yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog yn ddiweddar.  Dyna beth oedd deuddydd prysur wrth i'r plant fwynhau merlota, trampolîn, wal ddringo, crefftau a sgiliau coedwig i enwi ond ychydig o'r profiadau a gafwyd.