Cystadleuthau Chwaraeon

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cymryd rhan yng Ngala Nofio'r Cylch ac yng Nghystadleuaeth Pêl Rwyd yr Urdd yn ddiweddar.