Clwb yr Urdd

Mae Clwb yr Urdd wedi ail-gychwyn ar ôl saib dros y Nadolig a'r plant eisioes wedi cael cyfle i greu cardiau Santes Dwynwen hardd iawn.