Ffarwelio

Yn anffodus bu'r ysgol yn ffarwelio ag aelodau o staff yn ystod tymor yr haf.  Diolch yn fawr iawn i bawb am eu gwaith caled a'u hymroddiad yn ystod eu cyfnodau yn yr ysgol.  Dymuniadau gorau i'r dyfodol.