Dymuniadau gorau

Pob dymuniad da i Mr Jones yn ei rôl newydd ym mis Medi.