Gwefannau Cymdeithasol

Os ydych am rannu lluniau'n gyhoeddus ee Facebook, Twitter ayyb, gofynnwn yn garedig iawn i chi sicrhau  eich bod wedi cael caniatâd rhiant pob plentyn arall yn y llun/fideo cyn ei rannu.