Aelodaeth yr Urdd

Tâl aelodaeth yr Urdd am y flwyddyn addysgol fydd £7.00 y plentyn (Dosbarth Derbyn – Bl 6) I deuluoedd sydd eisiau ymaelodi tri neu fwy o blant y gost fydd

£19.  Gallwch dalu drwy’r ysgol (erbyn Tachwedd 4ydd) neu arlein www.urdd.cymru

Bydd Clwb yr Urdd yn dechrau yn yr ysgol ar ôl hanner tymor.