Ysgol Iach

Y Cyngor Ysgol yn derbyn yr ail ddeilen gan Marion Clark ar ôl ennill cam 2 Ysgol Iach. Da iawn!