Diwrnod Plant mewn Angen

Wedi blino? Na - codi arian ar gyfer Plant mewn Angen.  Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cyfraniadau hael, codwyd £95.  Braf iawn oedd cael croesawi Aled Hughes, Radio Cymru wrth iddo deithio ar ei feic drwy'r pentref yn codi arian i Blant mewn Angen.