Gwybodaeth Gyffredinol
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR I RIENI 2015 - 2016

ADRODDIAD_BLYNYDDOL_I_RIENI_2015_-_6_YSGOL_TAL-Y-BONT_.pdf

 
Tymhorau a gwyliau ysgol

Tymhorau_a_gwyliau_ysgol_blwyddyn_academaidd_2017-18.pdf

 
Adroddiad Blynyddol i Rieni 2014-15

Darllen Adroddiad 2014-15