Hoci

Dechrau arbennig i'r tymor hoci gyda gem gyfartal yn erbyn Ysgol Plascrug.